Chi tiết sản phẩm

Lan Hồ điệp

Mã sản phẩm :
Giá bán : Liên hệ
Chi Lan hồ điệp, viết tắt là Phal trong thương mại, là một chi thực vật thuộc họ Lan chứa khoảng 60 loài.

Các loài lan hồ điệp được phân thành hai nhóm:

Nhóm có cành hoa dài (đến 1 m), phân nhánh, lớn, hầu hết hoa có viền màu hồng hoặc trắng.
Nhóm có thân ngắn và không tròn, hoa có nhiều màu sắc.
Dựa trên bằng chứng về DNA, các chi Doritis Lindl. và Kingidium P.F.Hunt hiện cũng được xếp vào chi Phalaenopsis, theo World Checklist of Monocotyledons, Royal Botanical Gardens, Kew). Tuy nhiên các chuyên gia về hoa lan chưa chấp nhận việc phân loại này.