Chi tiết sản phẩm

Cây phúc Lộc thọ

Mã sản phẩm :
Giá bán : 100,000 VNĐ
Cây cho hoa quanh năm
Mới châu có tu 10-20 cay, luôn có hoa.