Chi tiết sản phẩm

Bạch mã hoàng tử

Mã sản phẩm :
Giá bán : 70,000 VNĐ
Cây bạch mã hoàng tử là loai kieng nội thất thích hợp chưng trong nhà hay hành lang
Cây luôn xanh xen gân và cuống lá trắng nhẹ, chịu đựng kha tốt điều kiện phong máy lạnh.